O szkole

HISTORIA SZKOŁY

Historia

Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej zabrzmiał w listopadzie 1975 roku. Nowa Zbiorcza Szkoła Gminna objęła opieką uczniów ze Słupi Wielkiej oraz z 16 okolicznych wsi. Obwód szkolny obejmował takie miejscowości jak: Słupia Wielka, Żabikowo, Koszuty, Brzeziny, Trzebisławki, Koszuty Huby, Lorenka, Annopole, Pętkowo, Strzeszki, Kijewo, Chwałkowo, Kaźmierki, Nadziejewo oraz bardziej odległe – Dębicz, Dębiczek, Mączniki, Janowo. Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Władysław Oleśków, dzięki któremu szkoła w Słupi Wielkiej została wybudowana. Środowisko szkolne wybrało na patrona generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W marcu 1978 roku nadano szkole imię, a 18 marca 1980 roku wręczono sztandar. Od 1984 roku placówka funkcjonowała jako ośmioklasowa szkoła podstawowa, a jej obwód zmniejszył się tylko o dwie miejscowości. W 1987 roku funkcję dyrektora szkoły objęła pani Maria Ściborska. Pełniła ją do 2003 roku.

Po wprowadzeniu reformy oświatowej do szkoły uczęszczali tylko uczniowie szkoły podstawowej. Jednak po wielu staraniach dyrekcji, nauczycieli, rodziców a także samych uczniów, w 2003 roku utworzono w szkole gimnazjum, a dyrektorem od 2003 roku był pan Stanisław Pyrzyk. Po reformie w 2018 roku w Słupi Wielkiej została utworzona ośmioklasowa szkoła podstawowa.

Skip to content