Dokumenty

UMOWA TRÓJSTRONNA

UMOWA TRÓJSTRONNA

My, nauczyciele chcemy tworzyć szkołę przyjazną i bezpieczną, dlatego:

Będziemy robić wszystko, aby zapobiec przemocy.

Natychmiast zareagujemy, jeśli komuś w szkole będzie działa się krzywda.

Będziemy konsekwentnie realizować postanowienia Umowy Szkolnej.

Dołożymy starań, by tworzyć bezpieczną i przyjazną atmosferę do pracy i nauki.

Będziemy pomagać w rozwiązywaniu konfliktów miedzy uczniami i między uczniami a nauczycielami.

Będziemy wspierać uczniów w rozwijaniu ich naturalnych zdolności.

Będziemy oceniać sprawiedliwie, zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami.

Pamiętamy o tym, aby zawsze wspierać ucznia, także w sytuacji, gdy popełnia błędy.

Będziemy stwarzać swoim uczniom częste okazje do odnoszenia sukcesów, zauważymy i docenimy osiągnięcia naszych podopiecznych.

Będziemy regularnie informować rodziców o postępach dziecka i sprawach związanych ze szkołą.

Wszystkie istotne decyzje związane z życiem szkoły będziemy podejmować w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami.

Będziemy postępować tak, by nie naruszyć godności uczniów i rodziców.

Wszystkie zasady i reguły potrzebne do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w szkole będziemy ustalać w drodze dialogu pomiędzy pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, w szacunku dla potrzeb wszystkich.

My, uczniowie chcemy chodzić do szkoły przyjaznej i bezpiecznej, dlatego:

Zobowiązujemy się do przestrzegania ustalonych zasad zachowania.

Będziemy pomagać sobie wzajemnie, by wszyscy czuli się bezpiecznie.

Odrzucamy wszystkie formy agresji.

Traktujemy innych, tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

Dbamy o kulturę języka.

Szanujemy innych oraz rzeczy, które do nich należą.

Staramy się być wobec siebie uprzejmi i pomocni.

Przychodzimy na lekcje i inne spotkania punktualnie.

Staramy się jak najwięcej skorzystać z lekcji.

Współpracujemy w klasie i w grupie.

Szanujemy szkolny sprzęt, dbamy o sale, korytarze i inne miejsca w szkole.

My, rodzice chcemy pomagać w tworzeniu przyjaznej szkoły dla naszych dzieci, dlatego:

Jesteśmy gotowi do współdziałania ze szkołą i nauczycielami dla dobra naszych dzieci.

Będziemy wspierać edukację dziecka, poprzez współpracę z jego nauczycielemi interesowanie się jego postępami w nauce.

Będziemy zachęcać dziecko do tego, by szanowało prawa innych członków społeczności szkolnej.

Będziemy wspierać dziecko w jego domowym uczeniu się.

Będziemy regularnie rozmawiać z dzieckiem o jego zachowaniu w szkole i wspierać jego wysiłki w realizowaniu umowy szkolnej.

Postaramy się angażować w życie szkoły poprzez czynny udział w organizacji imprez.

Zobowiązujemy się uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez szkołę.

Postaramy się integrować społeczność lokalną w działaniach na rzecz szkoły.

Skip to content