O szkole

KADRA

Dyrekcja
Magdalena Madaj

Magdalena Madaj

Dyrektor

Kontakt z dyrektor szkoły czwartek w godzinach 15.00-17.00
Tel.: 61 285 8394
E-mail: dyrektor@spslupia.pl

Nauczyciele
Iwona Wielińska

Iwona Wielińska

edukacja wczesnoszkolna

Teresa Śmigaj

Teresa Śmigaj

edukacja wczesnoszkolna

Patrycja Binaś

Patrycja Binaś

edukacja wczesnoszkolna

Dominika Gauza

Dominika Gauza

edukacja wczesnoszkolna, język angielski

Justyna Jędrzejak

Justyna Jędrzejak

język polski

Magdalena Madaj

Magdalena Madaj

język polski

Monika Mroczyk

Monika Mroczyk

biblioteka, język polski

Katarzyna Lisicka

Katarzyna Lisicka

język angielski

Beata Zając

Beata Zając

język angielski

Agnieszka Tabaczka

Agnieszka Tabaczka

język niemiecki, geografia, wychowawca w świetlicy

Dorota Łuczak

Dorota Łuczak

religia

Agnieszka Buczma

Agnieszka Buczma

plastyka, muzyka

Arkadiusz Mroczyk

Arkadiusz Mroczyk

fizyka, chemia, matematyka

Alicja Tomaszewska

Alicja Tomaszewska

matematyka

Ewa Pawłowska

Ewa Pawłowska

informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Agnieszka Fojutowska

Agnieszka Fojutowska

historia, WOS, wychowawca w świetlicy

Paulina Przymusińska-Rauhut

Paulina Przymusińska-Rauhut

wychowanie fizyczne, przyroda, biologia

Katarzyna Januszkiewicz

Katarzyna Januszkiewicz

wychowanie fizyczne

Iwona Łażewska

Iwona Łażewska

wychowawca w świetlicy

Magdalena Wiczyńska

Magdalena Wiczyńska

pedagog szkolny

Sylwia Kadzewska

Sylwia Kadzewska

pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Tatiana Pryimuk

Tatiana Pryimuk

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Arleta Kardasz

Arleta Kardasz

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Wiesława Rymarczuk

Wiesława Rymarczuk

psycholog

Pracownicy administracji i obsługi
Monika Kasprzak

Monika Kasprzak

sekretarz

Monika Sznura

Monika Sznura

pomoc nauczyciela

Tetiana Pryimuk

Tetiana Pryimuk

pomoc nauczyciela

Zbigniew Mieloch

Zbigniew Mieloch

woźny-konserwator

Małgorzata Szymanowska

Małgorzata Szymanowska

obsługa

Jadwiga Mikołajewska

Jadwiga Mikołajewska

obsługa

Mirosława Mieloch

Mirosława Mieloch

obsługa

Ilona Krauze

Ilona Krauze

obsługa

Skip to content