Rada rodziców

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Rada Rodziców zgodnie z § 8 pkt. 3 Regulaminu Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 ustaliła składkę na Radę Rodziców w wysokości:

50,00 zł na pierwsze dziecko

25 zł na każde kolejne.

Wpłat można dokonywać u skarbnika klasowego, skarbnika Rady Rodziców
lub przelewem na konto Rady Rodziców
w BS Oddział w Środzie Wlkp.
nr 83 9085 0002 0000 0010 0771 0001
tytułem: Imię i nazwisko ucznia – klasa

Skip to content